Generelle købsbetingelser
Vi garanterer, at blomsterne i din bestilling er friske ved modtagelsen, at værdien og sammensætningen af blomsterne svarer til det bestilte, og at udbringningen sker på den ønskede dag.

Ved internetkøb modtager alle kunder en bekræftelse både på skærmen og via e-mail på, at ordren er modtaget.
Ved kortbetaling hæves beløbet 4 dage efter leveringsdatoen.
Alle kortbetalinger hæves senest 20 kalenderdage efter bestillingsdatoen.

Betingelser for levering gælder som beskrevet herunder.

Generelle leveringsbetingelser:

Vi tilbyder kun udbringning af blomster til adresser inden for følgende danske postnumre:
4200, 4180, 4241

Vi bestræber os på at levere din blomsterhilsen inden for almindelig åbningstid. Alle leveringer til firmaadresser forsøges leverede inden 16.00. Til ikke-brofaste øer kan vi ikke levere personligt og må derfor bede modtageren om at træffe aftale med os om at afhente bestillingen ved færgelejet.

Bemærk at levering af ordrer til hospitaler, hoteller, firmaadresser, ankommende eller afsejlende skibe ikke kan garanteres, da det ikke altid er muligt at levere til modtageren personligt. I disse tilfælde må kunden acceptere at betale bestillingen forud, også selvom den måske ikke når frem til modtageren.

Ligeledes kan der ved ekstreme vejrsituationer som snestorm og isslag forekomme uregelmæssigheder i leveringerne. Derfor kan vi ikke love levering på bestemte tidspunkter af dagen, men vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan, for at opfylde dine ønsker.

Hvis modtageren ikke er hjemme

Du kan med fordel give os mulighed for at tage bestillingen med tilbage til butikken, hvis der ikke er nogen hjemme på modtageradressen. Vi afleverer i så fald et kort, der anmoder modtageren om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken. På den måde undgår du, at din bestilling bortkommer.

Du kan også give os mulighed for at sætte bestillingen uden for modtagerens dør eller aflevere den til modtagerens nabo. Bemærk dog, at vi i så fald ikke erstatter evt. bortkomne bestillinger.

Når der er meget høje eller meget lave dagstemperaturer, manglende skyggeforhold eller andre vilkår, der efter vores vurdering gør det uforsvarligt at efterlade bestillingen, sætter vi ikke bestillingen uden for døren. Vi afleverer i stedet et kort, der anmoder modtageren om at afhente bestillingen i butikken snarest muligt.

Er bestillingen til en etageejendom, eller anden ejendom, hvor det viser sig at være umuligt at komme ind i opgangen (f.eks. pga. af aflåste hoveddøre til trappeopgange), forsøger vi først at kontakte modtager eller afsender pr. telefon. Såfremt det ikke er lykkedes, afleverer vi om muligt et kort, der anmoder modtageren om at afhente bestillingen i butikken snarest muligt.

Bemærk at det er afsenderens ansvar at angive korrekte adresse- og kontaktoplysninger til afsenderen og modtageren, når bestillingen afgives. Vi refunderer derfor ikke bestillinger, der ikke når frem til modtageren som følge af, at det ikke var muligt for os at komme i kontakt med hverken afsenderen eller modtageren på leveringsdatoen.

Oplysning om klagemuligheder

Eventuelle reklamationer skal ske direkte til butikken.
En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vores vurdering af klagen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige holdbarhed.

Bemærk at der ifølge Forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2, nr. 1 jf. § 9, stk. 2, nr. 1 ikke er fortrydelsesret på køb af varer til husholdningens løbende forbrug, herunder vin, chokolade, specialiteter og blomster.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.